Lieve onderwijsambassadeur

Welkom in de leeromgeving. Hier vind je verdiepende informatie om nog makkelijker je draai te vinden in de klas. We lichten een drietal thema's voor je uit: didactiek, pedagogiek en organisatie. Binnen deze thema's zoomen we in op de onderdelen waar je als onderwijsambassadeur veel baat bij hebt.

Je vindt in deze leeromgeving video's, artikelen, boekentips, documentaires en handige downloads over de genoemde thema's. Je kunt hier altijd terugkomen om informatie opnieuw te bekijken of je verder te verdiepen in een thema.

Ook hebben we de meest bruikbare materialen voor je geselecteerd die handig zijn bij de voorbereiding van een lesactiviteit. 

Onderaan deze pagina vind je nog enkele belangrijke data op een rij.

Veel kijk, lees, luister en leerplezier!

Van wie is het probleem van het lerarentekort?

Meintje Spijker en Lorance Janssen (schoolleider) in gesprek over het project.


01

Didactiek

Lesopbouw

Meer over didactiek

 

02

Pedagogiek

Gedrag, vreedzame school en kanjertraining

Meer over pedagogiek

03

Organisatie

Dagindeling, digibord en klassenmanagement

Meer over organisatie

Belangrijke data schooljaar 2023/2024

Werkzaam op de basisschool


Online vragenuurtjes:

Wees welkom op de volgende online vragenuurtjes. Je ontvangt een week vooraf van het kernteam de digitale link per e-mail. Je kunt virtueel binnenlopen en aanmelden is niet nodig. 

  • Dinsdag 7 november 2023 van 20:00 - 21:00 uur
  • Donderdag 8 februari 2023 van 20:00 - 21:00 uur
  • Dinsdag 12 maart 2024 van 20:00 - 21:00 uur
  • Donderdag 16 mei 2024 van 20:00 - 21:00 uur

Overig

  • Reflectiemiddag op 9 april
  • Reflectiemiddag op 11 april

Aanmelden is nodig en kan via: https://onderwijsambassadeurs.nl/agenda/reflectiemiddagen/

Werkzaam op de middelbare school


Online vragenuurtje:

Wees welkom op de volgende online vragenuurtjes. Je ontvangt een week vooraf van het kernteam de digitale link per e-mail. Je kunt virtueel binnenlopen en aanmelden is niet nodig. 

  • Woensdag 20 maart 2024 van 20:00 - 21:00 uur

Overig

  • Evaluatieavond woensdag 26 juni van 20:00 - 21:00 uur (uitnodiging volgt per mail)