Lieve onderwijsambassadeur

Welkom in de leeromgeving. Hier vind je verdiepende informatie om nog makkelijker je draai te vinden in de klas. We lichten een drietal thema's voor je uit: didactiek, pedagogiek en organisatie. Binnen deze thema's zoomen we in op de onderdelen waar je als onderwijsambassadeur veel baat bij hebt.

Je vindt in deze leeromgeving video's, artikelen en handige downloads over de genoemde thema's. Je kunt hier altijd terugkomen om informatie opnieuw te bekijken of je verder te verdiepen in een thema.

Ook hebben we de meest bruikbare materialen voor je geselecteerd die handig zijn bij de voorbereiding van een lesactiviteit. 

Veel kijk, lees, luister en leerplezier!


Vragenuurtje - In het nieuwe schooljaar weer een nieuwe editie.

Heb je vragen over de informatie of toepassing ervan? Wees welkom.

01

Didactiek

Lesopbouw

Meer over didactiek

 

02

Pedagogiek

Gedrag, vreedzame school en kanjertraining

Meer over pedagogiek

03

Organisatie

Dagindeling, digibord en klassenmanagement

Meer over organisatie