Pedagogiek

Alles wat met opgroeien en opvoeding te maken heeft, is pedagogiek. De pedagogiek probeert op een systematische manier kennis te verwerven over de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Dit maakt dat je in het onderwijs continue bezig bent met pedagogiek.

Als leerkracht of ondersteuner van een leerkracht heeft jouw pedagogisch handelen direct invloed op een individuele leerling en op de hele groep. Dit maakt het werken in het onderwijs boeiend en ook uitdagend.


Gedrag

Er zijn verschillende momenten, vaardigheden en methodes die je kunt inzetten om de pedagogische sfeer in een klas zo optimaal mogelijk te maken. Iedere klas doorloopt bepaalde fases met bijbehorend gedrag. Te beginnen met de gouden en zilveren weken aan het begin van het schooljaar.

Om je wat meer begrip te geven van gedrag in het algemeen vind je hieronder enkele video's die hier verder op in gaan. 

Daarna informeren we over twee methodieken die het meeste voor komen in het basisonderwijs: De Vreedzame school en De Kanjertraining.


Fases van groepsvorming
🕓4:44 min

Pedagogisch tact
🕓2:55 min

Gedrag leerlingen consequent en speels beïnvloeden
🕓
6:14 minVreedzame school

De Vreedzame School is een aanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. De aanpak streeft er naar om kinderen te leren:

  • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
  • Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  • Constructief conflicten op te lossen
  • Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  • Open te staan voor verschillen tussen mensen

Alette Schoenmaker schreef een fijn artikel over deze aanpak. Ja, ik wil meer lezen.


Korte uitleg De vreedzame school
🕓
1:40 min

Uitgebreide uitleg De vreedzame school 🕓16:11 min

Burgerschap elke dag in de praktijk 🕓6:41 min


Artikelen en downloads Vreedzame school


Kanjertraining

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.

Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker. In de training wordt gewerkt aan oplossingen en een daarbij helpende reactie op allerlei situaties. 

 


Uitleg kanjerpetten
🕓5:17 min

Wat werkt tegen pesten op de basisschool en erna? 🕓6:34 min

Kanjertraining samen met ouders
🕓
6:01 minAdvies voor een ander perspectief

Het gaat niet altijd zoals je vooraf voor ogen had in de klas. En wat doe je dan? Hieronder lichten we 2 adviezen voor jullie uit van Marcel van Herpen, leraar en pedagoog. Vind je onderstaande video's interessant en behulpzaam? Kijk dan vooral voor nog meer adviezen op zijn youtubekanaal.


Boekentips

Weten welke boeken wij aanraden over de thema's in deze leeromgeving? Bekijk onze boekentips pagina.


Documentaires

We hebben met plezier voor de liefhebber enkele documentaires verzameld op de verdiepingspagina. Deze pagina maakt geen deel uit van de basis leermaterialen en is puur ter inspiratie en informatie.