Privacy

[2021]

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Op deze pagina leggen we uit wat we doen met de informatie die wij verkrijgen via deze website.

Bewaren persoonsgegevens

Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of je interesse aangeven voor het project. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en je naam. Deze hebben wij nodig om contact met je op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief, dit regelen wij via Mailchimp. Hierin lees je het laatste nieuws over het project. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp diensten en activiteiten.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Je gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als je via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot jouw persoonsgegevens.