Veelgestelde vragen

Welkom bij onze rubriek met veelvoorkomende vragen. Je vindt hier vragen voor onderwijsambassadeurs, scholen en bedrijven.  Staat je vraag er niet bij of mis je informatie in de antwoorden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Onderwijsambassadeur

Om mee te kunnen draaien als onderwijsambassadeur vragen wij

 • een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
 • commitment voor 1 dag (6 tot 8 uur) per week voor de periode van een heel of een half schooljaar.​
 • dat je eventueel kunt worden vrijgesteld van je taken als je namens je werkgever meedoet.
 • dat je op basis van ervaring, interesse en talenten kunt aantonen dat je (onbevoegd) bekwaam bent. Bij de intake lever je hiervoor een motivatiebrief aan met voorbeelden uit de praktijk, en een CV.

De tijdsinvestering is 6 tot 8 uur per week voor een (half) schooljaar.

We beseffen dat je deze functie naast je andere bezigheden vervult. Daarom zorgen we ervoor dat de activiteiten zoveel mogelijk op de dag vallen dat je aanwezig bent op de projectschool. Je kunt je gedurende de dag ook voorbereiden voor een volgende lesdag. 

We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat er mogelijk is. Je kunt bijvoorbeeld je expertise delen door middel van een lessenserie die je samen met de interne coördinator (ic) ontwikkelt.

Op elke projectschool is iemand van het leerkrachtenteam voor een dag per week als internet aangesteld, onder meer om te zorgen dat lessenseries van onderwijsambassadeurs aansluiten op de kerndoelen die gehanteerd worden in het basisonderwijs.

Verder zijn we binnen het project ook op zoek naar mensen die niet in een klas meedraaien maar op een andere manier bijdragen, bijvoorbeeld als lid van het projectteam of het onderzoeksteam.

Thematische onderwijsambassadeurs worden vooral op basis van hun expertise gekoppeld aan een school. Dat kan op meerdere manieren.

Je kunt een lessenserie (van 3 lessen) ontwikkelen in samenwerking met de ICO en deze overleg plannen in een bepaalde periode van het schooljaar. Zo’n lessenserie kun je met kleine aanpassingen in meerdere leerjaren geven.

Of je neemt een andere specifieke taak op je waar de projectschool behoefte aan heeft, zoals helpen bij de inrichting van de school, deelnemen aan bepaalde werkgroepen van de school of meedenken over bepaalde vraagstukken die leven in de school (aanpassen van schooltijden).

Ook zijn we binnen het project OnderwijsAmbassadeurs op zoek naar mensen met een bepaalde expertise: de website onderhouden, teksten schrijven voor de website, social media onderhouden of aansluiten bij het onderzoeksteam of het projectteam.

Ja, dat kan. Dit is afgesproken in overleg met de voorzitter van het College van Bestuur. Het is belangrijk dat je wel bekwaam bent om groepen te begeleiden.

Je valt onder de supervisie van de leerkracht. Als deze niet aanwezig is, is er iemand anders verantwoordelijk voor jou. Je mag wel alleen pleinwacht lopen.

Alles gaat in goed overleg en je geeft zelf ook aan of het voor jou goed voelt. De inwerkperiode van september tot en met de herfstvakantie geven jou en de leerkracht tijd en ruimte om hier samen een balans in te vinden.

De onderwijsambassadeur wordt op de werkvloer in eerste instantie begeleid door de leerkracht. De interne coördinator (ic) zorgt voor de inhoudelijke begeleiding en ondersteunt bij het ontwikkelen en geven van lessenseries. Je kunt de interne coördinator vragen om jou tijdens een bepaalde les te observeren en feedback te geven.

Als een onderwijsambassadeur veel lessen overneemt, kan de leerkracht onder schooltijd meer tijd aan andere dingen besteden en is er na schooltijd meer tijd om de lessen van de onderwijsambassadeur na te bespreken. Dit gaat in onderlinge afstemming.

Om onderwijsambassadeurs goed voor te bereiden en te begeleiden is er een training op vijf donderdagen van 12.00 tot 15.00 uur. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: vreedzame school/kanjertraining, klassenmanagement, lesopbouw en gedrag.

Ook zijn er intervisiegroepen waaraan alle onderwijsambassadeurs drie keer per jaar kunnen deelnemen op de donderdagmiddag van 12.00 tot 15.00 uur. Dit gebeurt onder leiding van professionele intervisiedocenten.

Een onderwijsambassadeur wordt niet opgeleid tot leerkracht of onderwijsassistent. Dit vraagt dus minder specifieke begeleiding en kost een leerkracht ook minder tijd. Onderwijsambassadeurs zijn al professionals en hebben werkervaring. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd voor het onderwijs en hebben een hoge betrokkenheid. Ze zien het meedraaien in een klas als kans en zetten zich in om de werkdruk van leerkrachten te verlagen.

Als het niet goed loopt tussen jou en een docent, kun je dit melden bij de projectleider of interne coördinator (ic). In overleg met de docent en de onderwijsambassadeur zal naar een passende oplossing worden gezocht.

School

Het is belangrijk dat het project Onderwijsambassadeurs aansluit bij de visie en missie van de school en dat het goed past in je jaar- en schoolplan.

Draagvlak binnen het team is een voorwaarde om het project succesvol te laten verlopen.

Er zijn twee startmomenten per jaar. Aan het begin van het schooljaar (september) en halverwege het schooljaar (februari).

De tijdsinvestering voor de interne coördinator (ic), het teamlid dat de coördinatie voor 1 dag per week op zich neemt, is 0,2 fte. Die investering wordt gecompenseerd omdat onderwijsambassadeurs taken van leerkrachten gaan overnemen en invulling aan lessen gaan geven.

Dat gaat in overleg met de directie van de school. Het aantal matches is afhankelijk van het aantal groepen, het aantal stagiaires en het aantal startende leerkrachten.

De leerkrachten kunnen zelf aangeven of zij openstaan voor samenwerking met een onderwijsambassadeur. Dit gebeurt op vrijwillige basis.

Op de scholen waar het project al draait inventariseren de directies in overleg met de schoolopleiders hoeveel plekken er zijn. Dit verschilt per schooljaar en ligt aan de grootte van de school.

Dat kan, alleen moet je dit zelf organiseren. Het doel van het project OnderwijsAmbassadeurs is om een duurzame verbinding te creëren tussen scholen en de samenleving. De basis van het project is om mensen een jaar lang te verbinden aan een groep leerlingen. Wanneer er meer onderwijsambassadeurs zijn dan plekken op een school, ontstaat er ruimte om thematische onderwijsambassadeurs in te zetten. Zij worden hierbij begeleid door de intrne coördinator (ic).

Er zijn meerdere opties:

 1. De werkgever van de onderwijsambassadeur betaalt diens uren. Voor de werkgever valt dit project onder professionele ontwikkeling, loopbaanoriëntatie of maatschappelijke betrokkenheid. Dit geeft de werkgever de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de uren van onderwijsambassadeurs. Op die manier heeft werken als onderwijsambassadeur geen invloed op het salaris van de werknemer.
 2. Een onderwijsambassadeur kan ook vrijwillig meedoen en in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding van €160 per maand.
 3. Er is ook een tussenoplossing waarbij de onderwijsambassadeur voor een aantal uur gesponsord wordt door de werkgever en zich een aantal uur vrijwillig inzet.

Het project OnderwijsAmbassadeurs heeft via de regeling Onderwijsimpuls van de Gemeente Utrecht subsidie gekregen om de ic's van de projectscholen in 2021-2022 te kunnen bekostigen.

Bedrijf

Zeker. Dat kan op meerdere manieren:

 1. door medewerkers van jouw organisatie de kans te bieden mee te draaien in dit project en hun uren door te betalen.
 2. door materialen beschikbaar te stellen.
 3. door geld over te maken. Dit kan in overleg met de projectleider Meintje Spijker. Je kunt contact met haar opnemen via het contactformulier.

Wat krijg je als werkgever terug:

 • Loopbaanperspectieven voor je werknemers en een bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Kruisbestuiving tussen je eigen werkveld en de onderwijssector, kennisverbreding en competentieontwikkeling.
 • Een investering in de toekomst van je organisatie en in die van jonge mensen omdat je leerlingen al op jonge leeftijd inspireert en in aanraking brengt met jouw werkveld/branche.
 • Vitale medewerkers die hun blik verbreden.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 • Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Social Return On Investment (SROI) regeling.

Als de werkgever het salaris doorbetaalt, kan dit op de volgende manieren bekostigd worden:

 • Interne investering:
  • De werknemer haalt kennis en ervaring op uit het onderwijs.
  • De werknemer komt in aanmerking voor een loopbaantraject.
  • De organisatie gebruikt een SROI regeling.
  • De organisatie ziet de deelname als een onderdeel van hun visie.
 • Externe subsidie:
  Als de bovenstaande punten niet van toepassing zijn, streven wij ernaar dat de werkgever in de toekomst in aanmerking komt voor een (nog te realiseren) subsidie van de overheid om het salaris van de onderwijsambassadeur (voor een deel) te bekostigen.