Veelgestelde vragen

Je vindt hier antwoorden op veelvoorkomende vragen. We hebben ze voor je geclusterd onder onderwijsambassadeur, school en bedrijf. Staat je vraag er niet bij of mis je informatie in de antwoorden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Onderwijsambassadeur

Aanmelden kan via ons digitale aanmeldformulier. We vragen je hierin om ook een recent CV toe te voegen. Dit maakt het proces voor ons allemaal weer een stap korter. Verschillende regio's hebben een eigen aanmeldformulier. 

Om mee te kunnen draaien als onderwijsambassadeur vragen wij:

 • een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
 • commitment voor 1 dag (6 tot 8 uur) per week voor de periode van een heel of een half schooljaar.​
 • dat je eventueel kunt worden vrijgesteld van je taken als je namens je werkgever meedoet.
 • dat je op basis van ervaring, interesse en talenten kunt aantonen dat je (onbevoegd) bekwaam bent.

De tijdsinvestering is 6 tot 8 uur per week voor een half of heel schooljaar.

We beseffen dat je deze functie naast je andere bezigheden vervult. Daarom zorgen we ervoor dat de activiteiten zoveel mogelijk op de dag vallen dat je aanwezig bent op school. Je kunt je gedurende de dag ook voorbereiden voor een volgende lesdag. 

We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat er mogelijk is.

Ja, dat kan. Dit is afgesproken in overleg met de voorzitter van het College van Bestuur. Het is belangrijk dat je wel bekwaam bent om groepen te begeleiden.

Je valt onder de supervisie van de leerkracht. Als deze niet aanwezig is, is er iemand anders verantwoordelijk voor jou. Je mag wel alleen pleinwacht lopen.

Alles gaat in goed overleg en je geeft zelf ook aan of het voor jou goed voelt. De inwerkperiode geven jou en de leerkracht tijd en ruimte om hier samen een balans in te vinden.

De onderwijsambassadeur wordt op de werkvloer in eerste instantie begeleid door de leerkracht. De interne coördinator (ic) zorgt voor de inhoudelijke begeleiding en ondersteunt bij het ontwikkelen en geven van lessen. Je kunt de interne coördinator vragen om jou tijdens een bepaalde les te observeren en feedback te geven.

Om onderwijsambassadeurs goed voor te bereiden en te begeleiden is er online training samengesteld. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: vreedzame school/kanjertraining, klassenmanagement, lesopbouw en gedrag.

Ook zijn er intervisiegroepen waaraan alle onderwijsambassadeurs deelnemen. Dit gebeurt onder leiding van professionele intervisiedocenten.

Een onderwijsambassadeur wordt niet opgeleid tot leerkracht of onderwijsassistent. Dit vraagt dus minder specifieke begeleiding en kost een leerkracht ook minder tijd. Onderwijsambassadeurs zijn al professionals en hebben werkervaring. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd voor het onderwijs en hebben een hoge betrokkenheid. Ze zien het meedraaien in een klas als kans en zetten zich in om de werkdruk van leerkrachten te verlagen.

Als het niet goed loopt tussen jou en een leerkracht kun je dit melden bij de projectleider of interne coördinator (ic). In overleg met de docent en de onderwijsambassadeur zal naar een passende oplossing worden gezocht.

School

Het is belangrijk dat Onderwijsambassadeurs aansluit bij de visie en missie van de school en dat het goed past in je jaar- en schoolplan.

Draagvlak binnen het team is een voorwaarde om het project succesvol te laten verlopen.

Er is een tijdsinvestering nodig vanuit de school; het teamlid dat de coördinatie op zich neemt is gemiddeld een half uur per aanwezige onderwijsambassadeur kwijt per week.

Er zijn meerdere startmomenten per jaar. Aan het begin van het schooljaar (september en na de hersft-, kerst- en voorjaarsvakantie.

Dat is afhankelijk van het moment in het schooljaar dat je in contact komt met ons. Gemiddeld duurt het 2 a 3 maanden om alles met elkaar te organiseren en het moment dat een onderwijsambassadeur op school begint.

Team Onderwijsambassadeurs helpt je de eerste keer bij het organiseren en opstarten van alles. Er gaat dan vooral tijd naar het afstemmen, uitzetten van berichten voor werving, selecteren, intakegesprekken en matchen.

De tijdsinvestering voor de persoon die de coördinatie op zich neemt op school is gemiddeld een half uur per aanwezige onderwijsambassadeur per week.

Dat gaat in overleg met de directie van de school. Het aantal matches is afhankelijk van het aantal groepen, het aantal stagiaires en het aantal startende leerkrachten.

De leerkrachten kunnen zelf aangeven of zij openstaan voor samenwerking met een onderwijsambassadeur. Dit gebeurt op vrijwillige basis.

Op de scholen waar het project al draait inventariseren de directies in overleg met de schoolopleiders hoeveel plekken er zijn. Dit verschilt per schooljaar en ligt aan de grootte van de school.

Er zijn meerdere opties:

 1. De werkgever van de onderwijsambassadeur betaalt diens uren. Voor de werkgever valt dit project onder professionele ontwikkeling, loopbaanoriëntatie of maatschappelijke betrokkenheid. Dit geeft de werkgever de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de uren van onderwijsambassadeurs. Op die manier heeft werken als onderwijsambassadeur geen invloed op het salaris van de werknemer.
 2. Een onderwijsambassadeur kan ook vrijwillig meedoen en in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding van €160 per maand.
 3. Er is ook een tussenoplossing waarbij de onderwijsambassadeur voor een aantal uur gesponsord wordt door de werkgever en zich een aantal uur vrijwillig inzet.

De tijd van de interne coördinator wordt bekostigd door de school.

Bedrijf

Wat krijg je als werkgever terug:

 • Loopbaanperspectieven voor je werknemers en een bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Kruisbestuiving tussen je eigen werkveld en de onderwijssector, kennisverbreding en competentieontwikkeling.
 • Een investering in de toekomst van je organisatie en in die van jonge mensen omdat je leerlingen al op jonge leeftijd inspireert en in aanraking brengt met jouw werkveld/branche.
 • Vitale medewerkers die hun blik verbreden.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 • Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Social Return On Investment (SROI) regeling.

Als de werkgever het salaris doorbetaalt, kan dit op de volgende manieren bekostigd worden:

 • Interne investering:
  • De werknemer haalt kennis en ervaring op uit het onderwijs.
  • De werknemer komt in aanmerking voor een loopbaantraject.
  • De organisatie gebruikt een SROI regeling.
  • De organisatie ziet de deelname als een onderdeel van hun visie.
 • Externe subsidie:
  Als de bovenstaande punten niet van toepassing zijn, streven wij ernaar dat de werkgever in de toekomst in aanmerking komt voor een (nog te realiseren) subsidie van de overheid om het salaris van de onderwijsambassadeur (voor een deel) te bekostigen.

Zeker. Dat kan op meerdere manieren:

 1. door medewerkers van jouw organisatie de kans te bieden mee te draaien in dit project en hun uren door te betalen.
 2. door materialen beschikbaar te stellen.
 3. door geld over te maken. Dit kan in overleg met de projectleider Meintje Spijker. Je kunt contact met haar opnemen via het contactformulier.