Organisatie

Als leerkracht ben je ook manager van je klas. Je zet allerlei organisatorische vaardigheden in, om te zorgen voor een veilige sfeer en een prettige leeromgeving. Denk aan:

  • een dagindeling opschrijven op het bord (voorspelbaarheid)
  • Spullen op dezelfde plek neerleggen
  • Duidelijk communiceren wat de groep moet doen en wanneer
  • Je geeft leiding, je controleert of de regels en afspraken worden nageleefd

Deelonderwerpen binnen het thema organisatie zijn: klassenmanagement, dagindeling en uitleg over het digibord.


Klassenmanagement

Als je klassenmanagement op orde is, kun je veel problemen voorkomen. Wat valt er precies onder klassenmanagement? Denk aan:
overzicht over de klas hebben, aandacht over meerdere zaken tegelijk verdelen, duidelijk en consequent zijn en evenwichtig reageren. Al deze zaken hebben jouw aandacht nodig, terwijl je ook nog een les aan het geven bent. Hoe meer vaste afspraken en regels je in de klas hebt, hoe meer tijd en energie je overhoudt om les te geven. Hier vinden jullie een aantal filmpjes en artikelen, die meer informatie geven over hoe je klassenmanagement kunt vormgeven.


Creëer een veilige sfeer met klassenmanagement
🕓
4.36min

Hoe klassenmanagement de verschillende leerkracht vaardigheden verbindt 🕓8.34 min

De Coach/ Klasse:
Rumoer in de klas
🕓14.01minDagindeling

Waar houd je rekening mee houden als je een dagplanning maakt? Vaak zijn er per school afspraken gemaakt hoeveel lestijd er besteed wordt aan welk vak op het rooster. Dit mag en kan per school verschillen, omdat de behoefte van elke school anders is. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de leerling populatie. Over de invulling van het rooster dragen scholen zelf de verantwoordelijkheid voor. Dit is niet in de wet vastgelegd. Schooltijden zijn wel wettelijk vastgelegd. Bovendien controleert de onderwijsinspectie of je de gestelde doelen haalt. Die worden gevolgd door bijvoorbeeld citotoetsen en het uitstroomniveau van de leerlingen aan het einde van groep 8.

Wat leerkrachten zelf in de hand hebben is, welk vak ze wanneer op het rooster plannen. En hoe ze in- en ontspanning voor leerlingen afwisselen. Hieronder vind je informatie hoe dit ingezet kan worden. Ook kun je door middel van enkele filmpjes van verschillende deelnemende scholen zien hoe de dagindeling verloopt op de deze scholen.


 


Rustmoment in de klas 🕓1.58min

Het 10 seconde rustmoment 🕓4.03min

Vooruit met voorlezen 🕓4.59min


Rondleiding en dagindeling op Jenaplanschool Cleophas in Utrecht 🕓3.40min

Rondleiding en dagindeling op Daltonschool De Puntenburg in Utrecht 🕓3.30min

Rondleiding en dagindeling op de Op Dreef in Utrecht
🕓
5.00min


Digibord

Op alle scholen zijn digiborden. Dit is een prachtig middel om zo optimaal mogelijk les te kunnen geven. Maar hoe werkt het digibord? Waar zijn alle knopjes voor? En welk digibord heeft jouw school in alle klassen hangen? Handig om van te voren even te checken met welk digibord jij in de klas werkt. En dan kun je je makkelijk verdiepen in alle opties met behulp van onderstaande video's.

Verder wordt er op het digibord veel gewerkt met Gynzy. Gynzy heeft oneindig veel mogelijkheden om lesstof extra in te oefenen met leerlingen. Er zitten ook veel tools in om in te zetten voor je klassenmanagement. denk aan een timer of klok. Ontdek ook hierover mee in de video's.


Prowise Central digibord uitleg door meester Sander 🕓10.34min

Prowise Presenter 10 digibord uitleg door meester Sander 🕓5.54min

Gynzy uitgelegd
🕓
6.22min


Boekentips

Weten welke boeken wij aanraden over de thema's in deze leeromgeving? Bekijk onze boekentips pagina.


Documentaires

We hebben met plezier voor de liefhebber enkele documentaires verzameld op de verdiepingspagina. Deze pagina maakt geen deel uit van de basis leermaterialen en is puur ter inspiratie en informatie.