Hoe kunnen we het onderwijs anders organiseren en zorgen dat meer inspirerende mensen een rol krijgen bij de ontwikkeling van leerlingen? Deze vraag lag aan de basis van het project Onderwijsambassadeurs. Dankzij stichting PCOU Willibrord is het idee voor dit project ook werkelijk tot uitvoering doorgegroeid. 

Gaandeweg ontstond een beeld van een school waar niet alleen leerkrachten leerlingen opleiden en begeleiden, maar waar ook mensen uit de samenleving, als onderwijsambassadeurs namens hun werk of vanuit hun eigen expertise, naast de leerkrachten staan en het onderwijs verrijken.

Onze visie

Goed onderwijs voor alle leerlingen, gedragen door de samenleving.

Wij dromen van een schoolomgeving waar onderwijs en samenleving in verbinding met elkaar zorgen voor de ontwikkeling en begeleiding van kinderen.

Het lerarentekort doet het meeste pijn op scholen waar kinderen onderwijs het hardst nodig hebben, bijvoorbeeld op scholen in wijken waar sociale achterstanden het grootst zijn. Als we niet snel ingrijpen wordt de kansenongelijkheid alsmaar groter. Met Project Onderwijsambassadeurs kan iedereen in de samenleving een steentje bijdragen aan het onderwijs.

Onze missie

Stichting onderwijsambassadeurs maakt verbinding tussen onderwijs en samenleving makkelijk door voor een langere periode kundige externen (onderwijsambassadeurs) in te zetten op school. 

We dragen bij aan

1

Verbinding

van verschillende werelden rondom de leerling door het structureel betrekken van de samenleving

2

Werkgeluk

voor onderwijsprofessionals door het verlagen van de werkdruk

3

Onderwijskwaliteit

vergroten door meer tijd en ruimte voor de leerling

Ontstaan

Project Onderwijsambassadeurs is in september 2020 gestart met een pilot op basisschool De Boomgaard in Utrecht, met als doel te zorgen voor een duurzame verbinding tussen scholen en de samenleving. Voor scholen is het niet altijd gemakkelijk zo’n verbinding tot stand te brengen, maar dit project maakt dat mogelijk. Via onderwijsambassadeurs kunnen scholen inspirerende mensen gestructureerd een rol geven bij de ontwikkeling van leerlingen.

In september 2021 startte er al vier basisscholen in Utrecht met dit project. Afgelopen periode is het project geoptimaliseerd.

Om de uitgangspunten en ervaringen wetenschappelijk te onderbouwen is direct vanaf de start ook een onderzoeksteam aangesloten. Zo werd helder wat werkt, wat beter of anders kon en waar meer aandacht aan moest worden besteed.

Antwoord op het lerarentekort?

Met de inzet van onderwijsambassadeurs zal de werkdruk die is ontstaan door het groeiende lerarentekort, afnemen. Het zal het lerarentekort niet direct verkleinen, maar de werkdruk bij de bestaande leerkrachten verzachten. Dat is van grote waarde, zeker nu de verwachting is dat het lerarentekort de komende jaren zal oplopen van 3.206 deeltijdbanen in 2020 tot 5.716 deeltijdbanen in 2025 (Onderwijsblad, nov. 2019). Het werkdrukmiddelengeld dat aan scholen is toegekend, is voor 78% besteed aan onderwijsassistenten (Onderwijsblad, okt. 2019). Er is veel behoefte aan extra handen in de klas.

Win Win Win

Door iedereen in de samenleving te betrekken zullen veel leerlingen in aanraking komen met inspirerende mensen uit verschillende werkvelden. Dit zal leerlingen motiveren en een duidelijker toekomstperspectief bieden. 

Ook zorgt het voor kruisbestuiving. De onderwijsambassadeurs nemen de input van leerlingen en leerkrachten weer mee terug naar hun eigen werkveld. Zo is de cirkel rond en is er voor iedereen winst te behalen.