Artikel in De Nieuwe Meso: Stichting Onderwijsambassadeurs: Met lef bereik je veel

03-05-2024

In vakblad De Nieuwe Meso, voor schoolleiders en -bestuurders, leverde Meintje Spijker inspiratie voor out-of-the-box-denken over het lerarentekort. Ze licht toe dat het lerarentekort een complex probleem is en dat we voor oplossingen ook buiten de muren van het onderwijs moeten en durven kijken. We hebben de samenleving nodig!

Artikel Telegraaf: Bedrijfsleven reikt leerkracht de reikende hand

29-04-2024

In de Telegraaf is een mooi artikel verschenen over de viering van de 100e onderwijsambassadeur. In het artikel komen de onderwijsambassadeur, leerkracht en bestuurslid van Stichting Onderwijsambassadeurs aan het woord.  

Artikel in VO Magazine: Hoge werkdruk? Zet onderwijsambassadeurs in

11-01-2024

Onderwijsambassadeurs hebben afgelopen schooljaar in de vorm van een pilot op een vo school meegedraaid. Onderzoekers van lerarenopleiding Marnix Academie hebben onderzoek gedaan naar de meerwaarde hiervan. Dit heeft geleid tot waardevolle inzichten die gepubliceerd zijn in het VO-Magazine.

Impact maken in de praktijk

06-12-2023

In dit magazine vertellen 9 onderwijsambassadeurs hun verhaal. Stuk voor stuk prachtige ervaringen.

onderwijsambassadeur worden op de middelbare school

05-01-2023

Alle praktische informatie over onderwijsambassadeur worden op de middelbare school vind je samengevat in deze flyer. Doe ook mee!

Ik ben de plus, niet de vervanger

13-12-2022

Onlangs verscheen er een mooi onderzoeksartikel in het tijdschrift BSM (Basisschool Management) over de inzet van onderwijsambassadeurs. Het project is vanaf de start gevolgd door onderzoekers van het Marnix Onderwijscentrum. De mooie resultaten lees je nu terug in dit artikel.

Onderwijsambassadeur worden op de basisschool

04-10-2022

Flyer - Alle praktische informatie over het worden van onderwijsambassadeur op de basisschool vind je samengevat in deze flyer. Doe ook mee!

Nieuwsbrief: De positieve flow van het project zet door!

11-11-2021

Met heel veel plezier praten wij je bij over het project OnderwijsAmbassadeurs.

Practice what you teach

01-11-2020

Kort na de start van de pilot op basisschool de Boomgaard verscheen een artikel in de 13e editie van het Leidsch Rijn magazine.

Zet alle leerkrachten in het zonnetje

17-08-2020

Projectleider Meintje Spijker verscheen met een gastcolumn in de 8e editie 2020 van Het jonge kind. 'Organiseer meer handen in de klas, creëer, tijd en geef steun. Zet alle leerkrachten in het zonnetje'.