Onderzoek

In het project OnderwijsAmbassadeurs werken we samen met het Lectoraat Leren en Innoveren van de Marnixacademie. Het onderzoeksteam bestaat onder meer uit Anna van der Want, Willemijn Schless en Anita Kraaij. Zij volgen de onderwijsambassadeurs en het project, monitoren hoe het gaat, houden interviews, halen verhalen op, stellen vragen en kijken wat er speelt. Zo krijgen zij zicht op wat helpend is en wat belemmerend. Zij zullen hun inzichten al tijdens het project delen waardoor we al werkend met elkaar leren.

Het onderzoek maakt deel uit van een onderzoeksprogramma van het Lectoraat Leren en Innoveren, dat gericht is op duurzaam veranderen. Ook dit onderzoeksproject willen we duurzaam maken, want het is ons doel dat het ambassadeurschap voor veel mensen in Nederland gaat leven en dat velen het gaan omarmen. Als we het voor elkaar krijgen dat het project doorgaat en zich steeds verder uitbreidt, kunnen we het onderwijs met elkaar beter en mooier maken.

Het Lectoraat maakt deel uit van het Marnix Innovatiecentrum (MIC). Met diverse partners in het basisonderwijs, voortgezet en hoger onderwijs worden onderzoekstrajecten opgezet en uitgevoerd. De onderzoeksvraag is altijd afkomstig uit de praktijk (beroeps- of opleidingspraktijk) en heeft altijd betrekking op leren en onderwijzen in de 21e eeuw. Er wordt gewerkt in de ‘gouden’ driehoek beroepspraktijk – opleidingspraktijk – kenniscentrum/onderzoek. Daarbij is het van belang dat de (vermoedelijke/mogelijke) opbrengst van het onderzoek bijdraagt aan innovatie van de onderwijspraktijk. Er is een voorkeur voor praktijknabij ‘experimenteel’ handelingsonderzoek.

Publicatie

Eind 2022 gepubliceerd onderzoeksartikel naar de toegevoegde waarde van Onderwijsambassadeurs in de klas, te lezen via: 'Ik ben de plus niet de vervanger'

Tijdschrift BSM (Basisschool Management)

Meer informatie