Gepubliceerd op: 11-01-2024

Hoge werkdruk? Zet onderwijsambassadeurs in

Een tekort aan docenten leidt tot lesuitval, een toenemende werkdruk in het vo en de noodzaak om anders te organiseren. Onderwijsambassadeurs hebben afgelopen schooljaar in een pilot op een vo school meegedraaid. Om juist hierin verandering te brengen. Onderzoekers van lerarenopleiding Marnix Academie hebben onderzoek gedaan naar de meerwaarde hiervan. Dit leverde waardevolle inzichten op, die we in de lopende pilot toepassen. Om zo het project klaar te stomen voor de uitrol naar meerdere VO scholen komend schooljaar.