Onze inwerktrajecten

[inleidende tekst toevoegen]


Inwerktraject projectleider schoolbestuur

Het inwerktraject is een eenmalig traject bij de start. Hiermee borgen we de uitvoering en kwaliteit met elkaar. We blijven als kernteam van Stichting Onderwijsambassadeurs altijd nauw samenwerken met de projectleider.

Uit ervaring weten we dat schoolbesturen graag op meerdere scholen starten met het verwelkomen van onderwijsambassadeurs. Daarvoor is de inwerkmodule ontwikkeld. We lopen gezamenlijk het volledige traject door en leren de projectleider alles 'on the job' zoals de werving en matching. En ook hoe project Onderwijsambassadeurs toekomstbestendig kan worden geïmplementeerd en wat er nodig is om alles goed te coördineren.

€ 3388,- incl. BTW