Ons aanbod

Wil je graag onderwijsambassadeurs verwelkomen op jouw school? Dat kan! We werken met een basispakket waarin alle organisatie, werving en ondersteuning zit opgenomen per onderwijsambassadeur. 

Uit ervaring weten we dat 2 onderwijsambassadeurs een goed aantal is voor een middelgrote basisschool en kiezen kleinere basisscholen vaker voor 1 onderwijsambassadeur. Maar alles opties zijn mogelijk. Stagiaires en zij-instromers hebben altijd voorrang op een onderwijsambassadeur en dat bepaald ook mede waar nog behoefte en ruimte is.

Stichting Onderwijsambassadeurs maakt verbinding tussen onderwijs en samenleving makkelijk.

Leer mij het zelf doen

Project Onderwijsambassadeurs is een concept dat zich volledig leent voor ‘Leer mij het zelf doen’. Dit kan worden bereikt door een aantal jaren samen op te trekken. Samen werken we toe naar zelfstandig dragen en uitvoeren van het project als school/schoolbestuur. In eigen tempo worden onderstaande fasen doorlopen. De prijs van een basispakket is bij een meer zelfstandige fase vanzelfsprekend ook lager.

  • Fase 1: Een school/schoolbestuur gaat voor het eerst werken met onderwijsambassadeurs. Het projectmanagement wordt volledig gedaan door het kernteam van stichting Onderwijsambassadeurs.
  • Fase 2: Een schoolbestuur benoemt een projectleider en deze wordt ingewerkt door het kernteam. Een school/schoolbestuur krijgt begeleiding in het werken met het project.

Borgingstraject
Op het moment dat de projectleider goed is ingewerkt kan het project worden geborgd in de organisatie. Met als resultaat alles zelfstandig kunnen organiseren rondom het samenwerken met onderwijsambassadeurs. Met behulp van een externe audit bepalen we of borging ook werkelijk is bereikt. 

Kleine schoolbesturen of éénpitters
Bij deelname door kleine schoolbesturen of éénpitters die geen capaciteit hebben om een projectleider aan te stellen kan doorlopend een fase 1 pakket worden afgenomen. Projectmanagement blijft bij het kernteam van Stichting Onderwijsambassadeurs.


Basispakket 1 onderwijsambassadeur in het primair onderwijs

Op basis van onze ervaring hebben wij een compleet basispakket samengesteld. Wij organiseren daarvoor de werving, matching en begeleiding van geschikte vrijwilligers die goed aansluiten bij de school.


Basispakket onderwijsambassadeurs in het voortgezet onderwijs

Momenteel zitten we in de pilotfase en is het basispakket in ontwikkeling. Heb je interesse, laat het ons vooral weten. We zetten je met plezier op de lijst van geïnteresseerden.


Veelgestelde vragen

Ja, wij zijn als Stichting Onderwijsambassadeurs BTW-plichtig. We ondersteunen het onderwijs door extra handen te organiseren die bijdragen in het primaire proces. Wij zijn daarin niet zelf actief. Daarom zijn wij voor de Belastingdienst BTW-plichtig.

Stichting Onderwijsambassadeurs is een stichting zonder winstoogmerk. We vragen van elke deelnemende school een bijdrage in de onkosten van onze stichting. We houden de kosten zo laag mogelijk  door de inzet van vrijwilligers, giften, subsidies, fondsen en pro bono inzet vanuit het bedrijfsleven. 

Soms is het als school niet mogelijk dit basistarief te betalen. Neem contact met ons op om samen te kijken naar een aangepast tarief.