Ons aanbod

Het driejarige project OnderwijsAmbassadeurs startte in september 2020 met een pilot op basisschool De Boomgaard in Utrecht. Met als doel te zorgen voor een duurzame verbinding tussen school en de samenleving. Deze manier van samenwerken bleek zeer succesvol.

Het project is inmiddels doorontwikkeld waardoor uitrol in de stad Utrecht en daarbuiten sinds 1 januari 2023 mogelijk is geworden. Om het project voor alle geïnteresseerden beschikbaar te stellen gaan wij dit mogelijk maken onder de vlag van Stichting Onderwijsambassadeurs.

Wil je graag onderwijsambassadeurs verwelkomen op jouw school? Dat kan! We werken met een basispakket waarin alle organisatie, werving en ondersteuning zit opgenomen voor 1 of 2 onderwijsambassadeurs per schooljaar. Uit ervaring weten we dat dit aantal goed past op een school van gemiddelde grootte, omdat stagiaires en zij-instromers altijd voorrang krijgen op een onderwijsambassadeur.

Stichting Onderwijsambassadeurs maakt verbinding tussen onderwijs en samenleving makkelijk.


Basispakket Onderwijsambassadeurs in het basisonderwijs

  • 1 of 2 onderwijsambassadeurs voor 1 dag per week
  • Een (half) schooljaar lang, gemiddeld 0,3/0,4 fte aan extra handen
  • Verhogen van de onderwijskwaliteit
  • Blik van buiten, mogelijkheden tot andere manier van professionaliseren
  • Meer werkgeluk, vermindering werkdruk, verbinden met de samenleving

En.....Werving&matching, organisatie van het proces & kwaliteitsborging

€ 6500,- incl. BTW


€ 3388,- incl. BTW

Inwerkmodule projectleider schoolbestuur

De inwerkmodule is een eenmalig traject bij de start. Hiermee borgen we de uitvoering en kwaliteit met elkaar. We blijven als kernteam van Stichting Onderwijsambassadeurs altijd nauw samenwerken met de projectleider.

Uit ervaring weten we dat schoolbesturen graag op meerdere scholen starten met het verwelkomen van onderwijsambassadeurs. Daarvoor is de inwerkmodule ontwikkeld. We lopen gezamenlijk het volledige traject door en leren de projectleider alles 'on the job' zoals de werving en matching. En ook hoe project Onderwijsambassadeurs toekomstbestendig kan worden geïmplementeerd en wat er nodig is om alles goed te coördineren.


Basispakket Onderwijsambassadeurs in het voortgezet onderwijs

Momenteel zitten we in de pilotfase en is het basispakket in ontwikkeling. We verwachten vanaf februari 2024 te starten met het basispakket.

Heb je interesse, laat het ons vooral weten. We zetten je met plezier op de lijst van geïnteresseerden. De kans is groot dat je snel kunt starten zodra ons pakket gereed is.


Veelgestelde vragen

Ja, wij zijn als Stichting Onderwijsambassadeurs BTW-plichtig. We ondersteunen het onderwijs door extra handen te organiseren die bijdragen in het primaire proces. Wij zijn daarin niet zelf actief. Daarom zijn wij voor de Belastingdienst BTW-plichtig.

Stichting Onderwijsambassadeurs is een stichting zonder winstoogmerk. We vragen van elke deelnemende school een bijdrage in de onkosten van onze stichting. We houden de kosten zo laag mogelijk  door de inzet van vrijwilligers, giften, subsidies, fondsen en pro bono inzet vanuit het bedrijfsleven. 

Soms is het als school niet mogelijk dit basistarief te betalen. Neem contact met ons op om samen te kijken naar een aangepast tarief.