Gepubliceerd op: 08-10-2021

Vanuit Volksgezondheid hebben we de ambitie dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien. Een mooie ambitie, waar veel thema’s bij horen: gezond gewicht, psychische gezondheid, gezond eten, sporten, rookvrije generatie, gezonde leefomgeving, seksuele voorlichting, etc. etc.

En je voelt het al aankomen; veel van deze initiatieven belanden vaak in de schoolomgeving, met de beste bedoelingen! Vandaag hoorde ik de interne begeleider zeggen: ‘We kregen vandaag weer een brief over gratis gezonde schoolunch. Moeten we dit ook nog regelen als school!’. Waar ik zelf dacht dat dit misschien een mooi initiatief zou zijn, omdat ik weet dat sommige kinderen in de klas óf geen fruit mee krijgen óf zonder eten op school komen wegens geldzorgen thuis, besef ik mij ook weer hoe de praktijk soms weerbarstiger is.

Door het continue rooster zijn alle schooldagen tot 14.15. Dit betekent dat de lunchpauze om 11:30 begint en om 12.15 de kinderen weer netjes binnen moeten zijn voor de muziekles. In de praktijk is het vaak dat de kinderen van 11.30 tot 11.45 de tijd hebben om én hun tas te pakken, te eten en hun jas aan te trekken, zodat ze nog een klein half uurtje buiten kunnen spelen. En met een schoolklas kost alles meer tijd.

Als je gezonde schoollunch op school wilt aanbieden, dan zou dit dus in die 15 minuten gepropt moeten worden. Óf er moet geschoven worden in de lestijd of buitenspeeltijd. Het is telkens afwegingen maken. Wel de tandarts op school, gratis poetslessen, elke klas moestuinles in de schoolmoestuin, wel waterdrinkbeleid, op het schoolplein een kraanwatertappunt, na school sporten en wie weet dus ook binnenkort gratis schoollunch. Het is een mooi initiatief, het kan bijdragen aan de gezondheid, maar het moet ook passen in de klas. Ik denk graag mee!

Iris Korvemaker
Beleidsadviseur Gemeente Utrecht
Onderwijsambassadeur in groep 5 - OpDreef - Overvecht