Gepubliceerd op: 17-12-2021

Volgens mij kan ik dit woord niet vaak genoeg op papier zetten. Het einde van het jaar nadert. Een tijd waarbij je je als school moet verantwoorden voor alle (tijdelijke) gelden die je hebt gekregen. Dan pas kom je er achter hoeveel potjes er zijn waar een school gebruik van kan maken, máár ook op moet verantwoorden.

Verantwoording voor extra handen in de klas, verantwoorden voor NPO gelden, verantwoorden voor cultuureducatie en versterken taal, verantwoorden voor extra ondersteuningsprogramma’s etc.. En ik weet zo ook nog wel een paar subsidiepotjes waar de school géén gebruik van heeft gemaakt. Ze zijn misschien inhoudelijk wel interessant, maar ik kan heel goed begrijpen dat je geen zin hebt om nóg meer te moeten verantwoorden, aan te vragen etc. Als gemeente is subsidie verstrekken een middel om iets extra te stimuleren, op gang te brengen etc. Omdat we te maken hebben met een vierjarige gemeenteraad, hebben we als gemeente ook vaak maar tijdelijke middelen en is het ingewikkeld om ergens structureel geld voor te vragen. Maar de gevolgen in de praktijk zijn merkbaar; een soort van moeheid om weer subsidies aan te vragen, tijdelijk geld, verantwoorden en het jaar erop weer hetzelfde molentje. Kan dit niet anders? Ik heb zelf nog niet direct de oplossing. Wie wel?

Iris Korvemaker
Beleidsadviseur Gemeente Utrecht
Onderwijsambassadeur in groep 5 - OpDreef - Overvecht