Gepubliceerd op: 19-11-2021

In de klas zitten 22 kinderen. Allemaal nieuwsgierig, allemaal zin om naar school te gaan en ook allemaal verschillend, met andere behoeften en uitdagingen. Een schooldag bestaat uit vaste blokken rekenen, taal, spelling, geschiedenis, pauze, muziekles etc. Dit ritme geeft rust in de klas en kinderen weten waar ze aan toe zijn.

Soms gaan we in kleine groepjes uit elkaar, maar elke dag wordt er klassikaal lesgegeven als er bijvoorbeeld nieuwe rekenstof wordt uitgelegd. Ongeveer 90% van de kinderen kan deze instructie bijbenen maar voor 10% gaat deze rekeninstructie óf te snel, óf te langzaam. De kinderen die het begrijpen kunnen zelfstandig aan de slag, maar er zijn ook kinderen die nu nog met de basissommen van groep 4 (terwijl ze in groep 5 zitten) bezig zijn en intensievere begeleiding nodig hebben. Deze kinderen zijn misschien wel gebaat bij speciaal onderwijs, maar dit gaat nog niet zo makkelijk als het lijkt. Dit vraagt vele rapportages, bezoeken van andere professionals, overleggen en natuurlijk ook de wil van ouders om hun dochter of zoon naar een andere school te laten gaan.

Tot die tijd probeer je als juf en meester dit kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook ik ga af en toe met deze kinderen naar de gang om in alle rust op haar/zijn tempo sommen te maken. Vandaag ook met één meisje uit de klas. Ze heeft meerdere keren per week extra begeleiding. De onzekerheid die ze heeft omdat ze niet mee kan komen is voelbaar en als er een paar sommen tijdens de extra begeleiding goed gaan, zie ik het zelfvertrouwen groeien. Het is mooi om te zien hoeveel tijd en ruimte er wordt gemaakt om ook aandacht te hebben voor deze kinderen en tegelijkertijd geeft het ook aan hoeveel tijd en ruimte er nodig is om te kunnen differentiëren.

Iris Korvemaker
Beleidsadviseur Gemeente Utrecht
Onderwijsambassadeur in groep 5 - OpDreef - Overvecht