Gepubliceerd op: 10-09-2021

Naast dat ik in de klas de juf ondersteun bij het lesgeven in de ochtend, lijkt het mij interessant om schoolbreed kijken of ik iets kan betekenen vanuit mijn kennis en kunde vanuit de gemeente. Vandaag hebben Rohan (de directeur) en ik een kennismakingsgesprek. Welke urgente zaken spelen er op de school? Waar zou ik eventueel bij kunnen helpen?

We hebben een gesprek over de verkeersveiligheid rondom de school. Er staat een weg dichtbij de school waar hard wordt gereden. De school wil hier graag een schoolzone van maken, maar dit proces met de gemeente is traag en ingewikkeld, omdat de weg valt onder twee verschillende ‘ruimtelijke inrichting gebieden’. In het Stadskantoor kunnen we de stad indelen in verschillende ruimtelijke projecten, maar in praktijk zie je dat de problemen de projectplannen doorkruisen.

Ook hebben we die middag een gesprek met Dock en JOU hoe we de straatcultuur, thuiscultuur en schoolcultuur beter met elkaar kunnen verbinden. Daarnaast hebben we het nog over de Jeugdgezondheidszorg op school, armoederegelingen die elk jaar opnieuw moeten worden aangevraagd voor veel gezinnen, naschoolse activiteiten, de PR van de school en over ouderbetrokkenheid. Het duizelt mij na het gesprek. Natuurlijk kan ik niet alles oppakken, maar bij veel onderwerpen zie ik linkjes met waar we als gemeente Utrecht op inzetten. De signalen uit zo’n gesprek zijn zo belangrijk om verder te brengen naar mijn collega’s. Hier ga ik werk van maken.

Iris Korvemaker
Beleidsadviseur Gemeente Utrecht
Onderwijsambassadeur in groep 5 - OpDreef - Overvecht