2 ervaren leden Raad van Toezicht gezocht (onbezoldigd)

- Voorzitter en algemeen lid- 

Binnen een Raad van Toezicht (RvT) is het van cruciaal belang dat elk lid aan bepaalde profieleisen voldoet om de effectiviteit en diversiteit van de raad te waarborgen. Deze profieleisen zijn gericht op het waarborgen van ervaring en perspectieven binnen de raad, waardoor deze optimaal kan functioneren in haar rol als toezichthouder. Daarnaast zijn er ook enkele eisen die gelden voor de raad als geheel, om ervoor te zorgen dat de raad als collectief voldoende expertise en diversiteit bezit om haar taken effectief uit te voeren.

 • De huidige RvT bestaat uit 3 personen.
 • De gemiddelde tijdsbesteding is 4-6 uur per maand.
 • Er wordt 6x per jaar, meestal fysiek, vergaderd (1,5 uur) in Utrecht. Eventueel is er tussendoor via mail afstemming.

Op deze website is alle informatie te lezen over Stichting Onderwijsambassadeurs zelf. En een uitgebreid functieprofiel is hieronder te lezen. 

Individuele profieleisen

 • Ervaring – Dit kan ervaring zijn in een leidinggevende functie, ervaring als bestuurder of toezichthouder, of andere relevante ervaring die bijdraagt aan het begrip van de uitdagingen waar de stichting voor staat.
 • Onafhankelijkheid – Het is van belang dat leden van de RvT onafhankelijk kunnen opereren en vrij zijn van belangenconflicten die hun objectiviteit zouden kunnen beïnvloeden.
 • Hart voor het onderwijs – Elk lid van de Raad van Toezicht moet een sterke betrokkenheid tonen bij onderwijskwesties. Dit omvat een passie voor het bevorderen van onderwijskwaliteit, het welzijn van studenten en docenten, en het streven naar onderwijsinnovatie en gelijke kansen voor alle leerlingen. 
 • Kritische blik – Leden van de Raad van Toezicht moeten in staat zijn om met een kritische en analytische blik naar de strategieën, beleidsbeslissingen en prestaties van de organisatie te kijken. Ze moeten in staat zijn om relevante vragen te stellen, potentiële risico's te identificeren en alternatieve benaderingen te overwegen om de doelstellingen van de organisatie te bereiken.
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel – Het is essentieel dat elk lid van de Raad van Toezicht een sterk gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en zich bewust is van de bredere impact van de beslissingen die de organisatie neemt. Dit omvat het streven naar duurzaamheid, inclusiviteit, ethisch gedrag en het leveren van een positieve bijdrage aan
  de samenleving als geheel.

Bonus 

 • Netwerk - Leden van de RvT moeten beschikken over een relevant netwerk dat kan worden ingezet ten behoeve van de organisatie. Dit netwerk kan nuttig zijn voor het aantrekken van talent, het verkrijgen van financiering, het opbouwen van partnerships, enzovoort.

Profieleisen voor de raad als geheel

Expertise – Elk lid van de RvT moet over specifieke expertise beschikken die relevant is voor de stichting. Expertise die als essentieel wordt gezien binnen Stichting Onderwijsambassadeurs zijn: financiën, primair onderwijs en commercieel. Bonus: juridisch, innovatie, diversiteit. De RvT moet als geheel een diverse samenstelling hebben wat betreft achtergrond, expertise, ervaring, geslacht, leeftijd, et cetera. Dit zorgt voor een brede range aan perspectieven en helpt bij het voorkomen van groepsdenken.

Specifiek voor de voorzitter van de raad

 • Aanspreekpunt voor bestuur - De voorzitter van de RvT fungeert als het primaire contactpunt tussen de raad en het bestuur, waarbij hij of zij de belangen van beide partijen in overweging neemt.
 • Ambassadeur voor de stichting – Als ambassadeur draagt de voorzitter de missie, visie en waarden van de stichting uit naar externe belanghebbenden, waaronder de gemeenschap, partners en andere stakeholders.

Conclusie

Het hanteren van deze profieleisen voor individuele leden en voor de raad als geheel draagt bij aan een goed functionerende Raad van Toezicht. Door te zorgen voor een diverse en gekwalificeerde samenstelling wordt de kans vergroot dat de raad effectief toezicht kan houden en de belangen van de organisatie en haar stakeholders adequaat kan behartigen.

Heb je belangstelling?

Solliciteren kan middels een mail naar info@onderwijsambassadeurs.nl gericht aan Stephan Wolbers (lid RvT), voorzien van een korte motivatiebrief en CV.
Reageren kan tot uiterlijk dinsdag 14 mei 2024.
Op dinsdag 21 mei van 17:00-18:00u en maandag 27 mei van 16:30-17:30 uur vinden gesprekken plaats op de Marnix Academie (locatie Vogelsanglaan).