Didactiek gaat over het professioneel handelen van de leraar. Het is de theorie van kennisoverdracht, aanleren van vaardigheden en inzicht. Daarbij staat de vraag centraal hoe de leraar ervoor zorgt dat de leerling leert.

Dit doet de leraar door te bedenken wat de leerlingen moeten leren, hoe ze dat het beste kunnen doen en waarom de gebruikte methodes en inhoud van het geleerde geschikt is voor de leerlingen. In feite komt het neer op het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de les en het leren van de leerlingen.

De didactiek behandelt de regels en de kunst van het onderwijzen. Het geeft handvatten voor het motiveren van leerlingen en het goed opbouwen van lessen. Dit vak komt in elke lerarenopleiding voor. Er zijn verschillende modellen die je kunt inzetten om lesstof over te brengen op leerlingen.

In deze leeromgeving wordt het Directe Instructie model oftewel het DI-model uitgelegd. Het DI-model bestaat uit 7 fasen. Er bestaan enkele varianten op het DI-model, namelijk:

  • Expliciete Directe Instructie (EDI)
  • Activerende Directe Instructie (ADI)

Ook kunnen deze varianten in combinatie met coöperatief (samen) leren worden ingezet. Met behulp van onderstaande korte video’s worden de verschillende instructie modellen uitgelegd.

Video's en materialen

  • Lesvoorbereidingsformulier Directe instructie- zonder hulpvragen
  • Schema directe instructie model
  • Checklist directe instructie
  • Lesvoorbereidingsformulier met hulpvragen
  • Beknopt lesvoorbereidingsformulier (volgens EDI)
  • Afbeelding Expliciete Directe instructie
  • Afbeelding van de leerkuil

Verdieping en inspiratie

Onderstaande materialen zijn bedoeld ter verdieping en inspiratie en maken geen onderdeel uit van de basis leermaterialen.

Lezen

Doen

Kijken